Kwoty przeznaczone z Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza - edycja 2021 na poszczególne osiedla:

BARSKIE- 122 472 zł

BIEGONICKIE- 200 299 zł

CENTRUM- 44 137 zł

CHRUŚLICE- 41 945 zł

DĄBRÓWKA- 150 313 zł

FALKOWA- 155 586 zł

GOŁĄBKOWICE- 135 142 zł

GORZKÓW- 113 753 zł

HELENA- 210 390 zł

KADUK- 104 505 zł

KILIŃSKIEGO- 25 211 zł

KOCHANOWSKIEGO- 215 145 zł

MILLENIUM- 86 938 zł

NAWOJOWSKA- 159 621 zł

PIĄTKOWA- 91 540 zł

PORĘBA MAŁA- 193 955 zł

PRZETAKÓWKA- 147 548 zł

PRZYDWORCOWE- 74 346 zł

STARE MIASTO- 65 534 zł

SZUJSKIEGO- 99 584 zł

WESTERPLATTE- 70 381 zł

WOJSKA POLSKIEGO- 156 464 zł

WÓLKI- 157 890 zł

ZABEŁCZE- 121 823 zł

ZAWADA- 235 478 zł


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza - edycja 2021:


Nabór projektów – od 15 czerwca do 6 lipca 2020 r.


Weryfikacja projektów - od momentu wpływu wniosków do 28 sierpnia 2020 r.


Publikacja wyników weryfikacji formalnej i merytorycznej - do 2 września 2020 r.


Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania - do 7 września 2020 r.


Rozpatrywanie odwołań - do 14 września 2020 r.


Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie - do 15 września 2020 r.


Kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu – od 15 września do 30 września 2020 r.


Głosowanie – od 1 do 8 października 2020 r.


Ogłoszenie wyników głosowania - do 15 października 2020 r.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego jest prowadzony odrębnie dla:

subregionu Tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski,


subregionu Sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,


subregionu Podhalańskiego obejmującego powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański,


subregionu Małopolska Zachodnia obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,


subregionu krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obejmującego powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki,


subregionu miasta Kraków.


Szacunkowa wartość zgłaszanego zadania nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł. W sumie mieszkańcy poszczególnych subregionów mają do wydania 12 milionów złotych.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – edycja 2021:


Nabór projektów - 1 września – 15 października 2020 r.


Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań - do 30 października 2020 r.


Publikacja wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych - do 5 lutego 2021 r.


Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Małopolskiego po publikacji wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych - do 12 lutego 2021 r.


Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - do 31 marca 2021 r.


Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z podziałem na subregiony - do 16 kwietnia 2021 r.


Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) - do 16 kwietnia 2021 r.


Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s wskazania miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania wraz z określeniem wzoru karty do głosowania - do 31 marca 2021 r.


Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań - od 16 kwietnia 2021 r.


Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego - 1 maja - 31 maja 2021 r.


Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania - do 1 czerwca 2021 r.


Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 15 września 2021 r.


Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 15 września 2021 r.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories

Skip to content